Saola, saola, vu quang-okse, Pseudoryx nghetinhensis, partået klovdyrart i oksefamilien, oppdaget av vitenskapen først i 1992 i naturreservatet Vu Quang i Vietnam. Mankehøyden er ca. 90 cm, og kroppslengden er ca. 150 cm. Saolaen kan minne om en geit, men er trolig mer i slekt med underfamilien oksedyr. Pelsen er brun med en smal, svart stripe på ryggen og hvite tegninger i ansiktet. Hornene er omkring 30–50 cm lange og svakt buede (minner om hornene til oryxantiloper, derav slektsnavnet). Trolig eksisterer bare noen få hundre individer i skogområdene ved grensen mellom Vietnam og Laos.