Santee-dakota, den østligste dialekten av dakota-språket; tales av understammene mdewkanton, wahpeton, wahpekute og sisseton. Santee-dakota holdt til i det sørlige Minnesota, og kombinerte jordbruk med jakt og sanking. De var blant de første som fikk merke presset fra de hvites ekspansjon vestover på midten av 1800-tallet, og ble kjent for sin oppstand i 1862 under ledelse av høvdingen Little Crow, da 700 nybyggere og 100 soldater ble drept. Indianerne ble imidlertid slått året etter, og de overlevende, 1300 mennesker, ble flyttet til et reservat i det nåværende South Dakota. Mer enn 300 omkom der den første vinteren. I dag teller santee-dakota i alt ca. 3600. De må ikke forveksles med santee i South Carolina.