sanhedrin

Sanhedrin

Fra People’s Cyclopedia of Universal Knowledge (1883).
Av .

Artikkelstart

Sanhedrin er betegnelsen på jødenes høyeste domstol, som ble opprettet i det andre tempelets tid, antagelig omkring 200 fvt. Den holdt opprinnelig til i Jerusalem. Institusjonen ble oppløst av romerne etter tempelets ødeleggelse i 70 evt., men ble gjenopprettet i Javne (Jamnia), av Jochanan ben Zakkai, og flyttet til Galilea etter Bar-Kokhva-opprøret 132–135 evt.

Faktaboks

Etymologi
hebraisk, gresk synedrion, ‘rådsforsamling’

Sammensetning

Det samlede sanhedrin talte 71 medlemmer, medregnet ypperstepresten. Noen forskere mener at det skal ha vært delt i to eller tre avdelinger eller mindre domstoler. Utenom Jerusalem fantes mindre lokale synhedrier som dømte i lokale anliggender. Forskjellige kilder gir ulike opplysninger om sanhedrins sammensetning, fullmakter og ansvarsområder. Også innenfor forskningen hersker ulike oppfatninger.

Tidlige kilder gir et bilde av en politisk og lovgivende institusjon ledet av ypperstepresten eller statsoverhodet. Etter romernes erobring av landet ble domsmyndigheten begrenset til å omfatte jøder og jødiske religiøse spørsmål. Det nye testamente fremstiller sanhedrin som en ren domstol ledet av ypperstepresten. Både fariseerne og saddukeerne skal ha vært representert, med vekselvis innflytelse.

Ifølge rabbinske kilder ble sanhedrin ledet av en nasi (prins/patriark) og en av bet din (rettens overhode), og besto av lærde fra den fariseiske skole. Det samlede sanhedrin skal både ha vært ansvarlig for viktige lovmessige og rituelle spørsmål, og vært eneste instans som kunne dømme i saker der landets jødiske ledere var involvert. Sanhedrin uttalte seg også i saker som angikk jøder som levde i diasporaen.

Etter tempelets fall i år 70 evt., da sanhedrin holdt til i Javne, Sepforis, Beit Shearim og til slutt i Tiberias, fikk institusjonen igjen en politisk betydning, ikke minst under Jehuda ha-Nasi (Jehuda prinsen). Sanhedrins leder var nå også jødenes representant overfor de romerske myndighetene.

Kirkens økende makt førte til at romerne avskaffet sanhedrin og nasi-embedet rundt 425.

Traktaten Sanhedrin

Sanhedrin er også betegnelsen på en traktate i delen Nezikin (skader) i Mishna, og har kommentarer i begge utgavene av Talmud. Traktaten omhandler de religiøse domstolenes sammensetning, myndighet og prosedyrer. Det legges særlig vekt på kravene til bevisførsel i økonomiske og strafferettslige spørsmål.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg