Sandfly, sommerfuglart i familien nattfly. En fargevariabel art, vanligvis lysebrun, men den kan være rødbrun til rødgrå. Vingespenn 24–28 mm. Arten lever på sandmark og er funnet i Sør-Norge. Larvene lever på røtter av ulike strandplanter som melder, tistler o.a.