Sandfirfisle, krypdyrart i firfislefamilien. En ca. 25 cm lang øgle, hvorav kroppslengden er 9–11 cm. Varierende farge. Hannen har grønnlige kroppssider, hunnen er mer gråbrun. Forekommer på relativt tørre områder, ofte med sand. Alminnelig i Mellom- og Sør-Europa og nordover til Danmark og Sør-Sverige. Hittil ikke funnet i Norge.