Sandfiol, flerårig urt i fiolfamilien. 3–10 cm høy, bladene knapt 1 cm lange. Blomstene er små og blekfiolette. Sirkumpolar art som vokser på tørr, kalkrik grunn fra Telemark til Finnmark.