Sandbier, årevingeslekt i biefamilien Halictidae. Bakkroppen er mer sylindrisk enn hos andre bier, og hunnen har en hårløs fure på spissen av bakkroppen. Tungen er kort og spiss. De er små til bier å være. Bolene anlegges ofte i sand- eller leirskrenter, ofte flere sammen, men samarbeidet strekker seg sjelden lenger enn til felles forsvar mot fiender. Det finnes imidlertid alle overganger fra enslige til sosiale former. Eksempel på sistnevnte er den norske H. malachurus, der dronningen først produserer en generasjon med 10–30 sterile arbeidere og deretter legger egg til en ny generasjon av hanner og fruktbare hunner, som fôres opp av arbeiderne. Bare de befruktede hunnene overvintrer. Tre arter er med sikkerhet funnet i Norge. De fleste artene i slekten har en sydlig utbredelse, da de er meget varmekjære.