Samfunnsinformasjon, informasjonsvirksomhet utformet og formidlet for å fremme eller beskytte omdømme til bedriften, bedriftens produkter og ansatte. Eksempler: Pressemeldinger, årsmeldinger, foredrag, seminarer, lobbyvirksomhet, bedriftsavis, arrangementer. Se markedskommunikasjon.