Samfunnshus, i alminnelighet betegnelse på et forsamlingshus hvor lokalene skal kunne disponeres av alle stedets foreninger, og ellers til kulturelle formål, ofte også kino. De fleste bygges og eies av et andelslag bestående av foreninger og lag samt enkeltpersoner. En del samfunnshus eies helt eller delvis av kommunene og er da ofte kombinert med skolebygg.