Sambeite, eller fellesbeite, er beiteareal drevet av flere husdyrholdere i samarbeid. Brukes også om beiter hvor hann- og hunndyr går sammen.