Tidligere utvalg i statlige virksomheter med minst 50 ansatte, opprettet etter avtale 1971. Etter at den første hovedavtale i staten ble vedtatt 1980, er ordningen avskaffet i de aller fleste statlige virksomheter.