Samanidene, østiransk dynasti som mot slutten av 800-tallet e.Kr. erobret makten i store deler av Iran og Sentral-Asia og grunnla et føydalistisk rike med hovedstad i Bukhara. Samanidenes tid ble en renessanse for iransk kultur, og ved deres hoff blomstret litteratur og vitenskap. Omkring år 1000 ble riket erobret av Mahmud av Ghazni.