Salvator betyr frelser, Salvator mundi er verdens frelser. Motivet er en Kristusfremstilling av samme type som Maiestas Domini.