Saltplanter, betegnelse på landplanter som er knyttet til saltholdig jordbunn, f.eks. ved saltsjøer i steppe- og ørkenområder eller ved havstrender. Saltplantene har et høyt innhold av uorganiske ioner, især natrium og klor. Ved osmose er de derfor i stand til å ta opp vann fra den sterkt saltholdige bunnen. Saltplantene hører til forskjellige familier, men de har likevel mange felles trekk i sin bygning. Stengler og blad er gjerne tykke og saftige, og plantene regnes som sukkulenter. Hos mange av dem utskilles saltkrystaller på overflaten, slik at planten får et gråaktig utseende. Av saltplanter i Norge nevnes salturt, sodaurt, tangmelde, strandreddik.