Saltforgiftning, forgiftning med natriumklorid, opptrer av og til hos husdyr, særlig i tilfeller der dyr plutselig får fri tilgang på salt, samtidig som tilgangen på drikkevann er sperret eller begrenset. Symptomene er uro, muskelrykninger, ustø gange, og etter noen timer diaré, hos svin også kramper. Tilførsel av vann i små porsjoner er den viktigste form for behandling.