Salish, indiansk språkfamilie i Nord-Amerika; omfatter 23 enkeltspråk som blir talt av en rekke stammer og stammegrupper over et sammenhengende område i det nordvestlige USA (Washington, Oregon, Idaho og Montana) og Canada (British Columbia) – i alt litt over 10 000 mennesker. Disse folkene tilhører tradisjonelt to ulike kulturområder. Kyststammene hører hjemme innenfor nordvestkystens tilpasningsrammer og tradisjoner, mens innlandsfolkene er representative for platåområdet. Til salish-familien hører bl.a. språkene bella-coola, chehalis, coeur-d'alene, kalispel (flathead og pend-d'oreilles), shuswap (atna) og spokane.