Salier, presteskap i det gamle Roma. Det var 24 salier inndelt i to like store kollegier; alle skulle være av patrisisk herkomst. De stod i krigsgudens tjeneste; på hovedfestene 19. mars og 19. okt. (åpningen og avslutningen av årets felttog) drog de rundt i opptog med våpendans, sanger og påkallelser, iført blodrøde kapper (tunica), med sverd og de hellige skjold, ancilia. Om disse skjold fortalte sagnet at et av dem var falt ned fra himmelen som gave til kong Numa fra gudene selv, og at rikets eksistens var avhengig av at det alltid ble bevart. Kongen lot da utføre 11 helt like skjold etter det guddommelige mønster, for derved å hindre at dette noensinne skulle gå tapt.