Salicylalkohol, saligenol, fargeløs, lett løselig krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 82 °C. Fremstilles teknisk ved reaksjon mellom fenol og metylenklorid i nærvær av natronlut. Salicylalkohol har en viss anvendelse i medisinen som lokalbedøvelsesmiddel. Se også salicin.