Salicin, (til Salix), organisk forbindelse som forekommer i barken av forskjellige pilearter, f.eks. rødpil, Salix purpurea. Et glykosid som ved hydrolyse med fortynnet syre eller enzym spaltes i salicylalkohol og glukose (druesukker). Salicin danner fargeløse krystaller med bitter smak. De løses lett i varmt vann og i alkohol.