Salgskostnad, kostnad i forbindelse med markedsføring og salg. I videste forstand omfatter salgskostnader alle kostnader fra de ferdige eller innkjøpte varer går inn på lager til betaling for de solgte varene er mottatt.