Aerodramus og Hydrochous, fugleslekter i seilerfamilien. Omfatter til sammen rundt 30 arter, alle i Sørøst-Asia og Australia. De ligner vår tårnseiler. De har reirene i kolonier i mørke huler, hvor de i likhet med flaggermus benytter ekkoorientering. Reirene bygges av spytt og klistres fast til fjellveggene. Reirene er spiselige og brukes som en delikatesse i Østen. Dette gjelder spesielt reirene til reirsuppesalangan, Aerodramus fuciphagus.