Saksefisk, akvariefisk (benfiskart) i karpefamilien. Saksefisken er en stimfisk og blir opptil 7 cm i akvarium. Den kløftede halen ser ut som en saks. Saksefisken er lett å oppdrette ved ca. 25 °C. Kommer fra Malaya og Sundaøyene.