Sakesløs, som har vært utsatt for en rettskrenkelse som vedkommende ikke selv har foranlediget (særlig legemsfornærmelse).