Saivo, i samisk folketro oppholdsstedet for vesener, saivofolket, som dels svarer til underjordiske (haugfolk) i nordisk tradisjon og dels oppfattes som de avdøde, dødsfolket. De tenktes å leve under omtrent de samme livsforhold som samene selv. Man ofret til dem, f.eks. i sykdomstilfeller, og trollmannen kunne ta dem i sin tjeneste.