Saint, sankt, den hellige, forkortet S., St. (Ste).