Sagtannet nøttebille, billeart i familien flatbiller (Cucujidae). Kroppen er brun, flattrykt, smal og 2,5–3,5 mm lang. Karakteristisk er 6 kraftige tagger på hver side av halsskjoldet. Arten stammer fra tropene, men finnes i dag over hele verden i kornlagre, siloer, butikker, privathjem og andre steder med matforråd. Mange typer plantekost som kornprodukter, nøtter, frukter o.a. spises. De krever høy temperatur for å formere seg.