Sagradabark, tørket bark av Frangula purshiana i trollheggfamilien, et tre som hører hjemme på Amerikas vestkyst. Ekstrakt av sagradabark brukes som avføringsmiddel.