Saflor, de tørkede blomsterstandene av saflortistelen. Gir fargestoffene saflorgult og spanskrødt.