Saffarider, persisk-islamsk dynasti grunnlagt ca. 860 av Yaqub bin Laith. Han underla seg størsteparten av Iran og den indiske provinsen Sind, men mislyktes i et angrep på Bagdad. Etter hans død 878 sank saffaridene snart ned til et rent lokalt dynasti i Seistan, og herredømmet i Iran gikk ca. 900 over til samanidene.