Safe, sikkerhetsskap, helst mindre pengeskap. Skapene er slik konstruert at de kan tåle en viss temperatur og fall fra en viss høyde uten at innholdet blir ødelagt. Som oftest forsynt med kodelås. Jf. pengeskap.