Jaktekspedisjon etter storvilt, også ekspedisjon for å studere/fotografere storvilt eller andre ville dyr.