Sadelnebbstork, fugleart i storkefamilien. Ca. 1,5 m lang, hvit og svart. Det lange, kraftige nebbet er svart på indre halvdel og blodrødt på ytre del. Overnebbet har en gul «sadel» øverst. Lever i Afrika. Svarthalsstork, E. asiaticus, (India og Australia) ligner, men har helt svart nebb. Er også i nær slekt med marabustorken i Afrika og jabirustorken i Sør-Amerika.