Søyleplattform, plattformtype som består av dekksmoduler og et flytende, sylinderformet fundament som er forankret i havbunnen. Søyleplattformer er mest brukt i forbindelse med bøyelasting. Lastebøyen Brent Spar var av denne typen.