Søvnbevegelser, døgnvariasjoner i bladenes stilling hos en del planter. Hos hvitkløver, pralbønne, gjøkesyre m.fl., senker bladene seg i en nesten loddrett stilling om natten, mens de inntar en horisontal stilling om dagen. Disse bevegelsene er i sin natur autonome, dvs. de er egentlig uavhengige av vekslingen mellom lys og mørke. Hvis slike planter får stå i svakt lys eller mørke døgnet rundt i flere dager, vil bladene fortsette sine rytmiske bevegelser, men da med en periode på noe over eller under 24 timer. Bevegelsene er cirkadiske og styres av en biologisk klokke i planten (se cirkadisk rytme). Under naturlige forhold påtvinges imidlertid plantene en nøyaktig 24 timers rytme. Bladbevegelsene skyldes rytmiske endringer i saftspenningen (turgor) på over- og undersiden av de leddputene som sitter ved basis av småbladene og bladstilkene.