Søtgress, planteslekt i gressfamilien. Forholdsvis store arter som vokser på våte steder. Av slektens 40 arter vokser fem i Norge: kjempesøtgress, mannasøtgress, skogsøtgress, sprikesøtgress og buesøtgress.