Sørv, benfiskart i karpefamilien. Den blir opptil 45 cm og 2 kg. Den ligner mort, men ryggfinnen sitter bak bukfinnene. Sørven har blankt messingfargede sider og røde finner og øyne. Den er utbredt i det meste av Europa, i Norge i lavereliggende deler av Østlandet og Telemark. De senere år har arten blitt spredt til en rekke vann på Østlandet og langs Sørlandskysten. Den lever på grunt vann i vegetasjonsrike elver og sjøer. Brukes noe som matfisk i Øst-Europa.