Sørlandsk, dialektbetegnelse blir brukt noe forskjellig. Eldre dialektforskere bruker egentlig ikke «sørlandsk», men taler om «egdske mål» (Ross, Kolsrud) eller «kristiansandske mål» (Larsen). I en nyere populærvitenskapelig fremstilling (Papazian) brukes «sørlandsk» om sørlige e-mål, dvs. om dialektene i Aust-Agder + det sørvestre hjørnet av Telemark og det sørøstre hjørnet av Vest-Agder. Populært blir sørlandsk brukt om dialektene på ytre Agder, og D. A. Seip brukte også «sørlandsk» slik i et par vitenskapelige arbeider. Se avsnittet språk under Aust-Agder og Vest-Agder fylke og bløte kyststripe.