Sørkedalitt, grovkornet dypbergart fra Oslofeltet, finnes i et lite område i Sørkedalen. Det systematiske navnet er dioritt.