Sørjo er en fugleart i jofamilien. Den er svært lik storjo, og ble tidligere regnet som en underart av denne. Arten hekker i antarktiske områder, der den i hekkeperioden for en stor del lever av egg og unger av pingviner og petreller. Arten påtreffes iblant i Nord-Atlanteren, men er ikke påvist i Norge (2018).