Sørjo, fugleart i jofamilien. Den er svært lik storjo, og ble tidligere regnet som en underart av denne. Arten hekker i antarktiske områder, der den for en stor del lever av egg og unger av pingviner og petreller. Påtreffes iblant i Nord-Atlanteren, men er ikke påvist i Norge (2003).