Sørgeorgiapiplerke, antarktispipelerke, fugleart i erlefamilien. Den eneste spurvefuglen i Antarktis; forekommer kun på øya Sør-Georgia, hvor den holder seg året rundt. Lever av insekter og smådyr den finner i fjæresonen.