Sørgekåpe, dagsommerfuglart i familien nymfevinger. Den er en vakker sommerfugl med nokså variabel størrelse. Vingespennet kan bli inntil 7 cm. Vingene er mørkt fløyelsbrune, kantet av en bred, gulhvit brem og innenfor den en rekke blå flekker. Overvintrer som voksen og flyr tidlig om våren. Foruten blomster søker den gjerne utflytende bjørkesaft. De brunsvarte larvene, som har torner og to rekker rustrøde flekker langs ryggen, lever av bladene av forskjellige løvtrær. Sørgekåpen finnes over hele Norge og opptrer særlig tallrikt ca. hvert 10. år.