Søndagsbokstav, den bokstav som svarer til årets første søndag, når 1. januar betegnes med A, de følgende 6 dager i alfabetisk orden til G, 8. januar igjen A osv. I skuddår får både 24. og 25. februar bokstaven F, slik at man før 24. februar regner med en søndagsbokstav og etter 24. februar regner med den nærmest foregående. Hvis man kjenner årets søndagsbokstaver, kan man lett angi ukedagen for en bestemt dato, idet alle datoer som har denne bokstav vil være søndag. Til ethvert soltall svarer en (el. to) søndagsbokstaver, og etter en solsyklus vil søndagsbokstavene gjenta seg i samme rekkefølge.