Sølvtangbrosme er en torskefisk i skjellbrosmefamilien, se tangbrosmer.