Sølvsidefisker, benfiskorden. Omfatter 8 familier med i alt 285 arter. Ordenen har stor variasjon i utseende, men mange av artene har et sølvglinsende bånd langs siden. De er utbredt i både ferskvann og saltvann i alle varme strøk. Stripefisk er påtruffet like sør for norske farvann.