Sølvkveitefamilien, benfiskfamilie i ordenen båndfisker. Kroppen er sterkt sammentrykt og ser ut som et bredt bånd på høykant. Munnen er fremskytbar. Ryggfinnen går langs hele kroppen, mens halefinnen bare er en liten flik. Svømmeblære mangler. Familien omfatter 8arter som lever pelagisk i alle hav.