Sølvkveite, benfiskart i sølvkveitefamilien. En stor, sølvblank dypvannsfisk med svært lang, rød ryggfinne og halefinne. Kroppen er svært sammentrykt fra siden. Lengde opptil 3 m. Forekommer i østlige deler av det nordlige Atlanterhavet, i Norge funnet langs hele kysten, men er ganske sjelden. Biologien er lite kjent.