Sølvflekket graveveps, årevingeart i familien graveveps. En lang og slank art med en lang, tynn stilk fra bryst til bakkropp. Siste stilkledd og første bakkroppsledd er røde, ellers er kroppen svart. Hunnens brystsider er sølvskinnende. Lengde 14–24 mm. Eggene legges i paralyserte nattflylarver som graves 5–20 cm ned i sand eller grusjord. Arten er vanlig i Sør-Norge.