Elever og privatister i videregående opplæring kan søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Tilrettelegging gis i regelen i form av utvidet tid, bruk av stavekontroll eller opplesing av oppgaven. Søknader om særskilt tilrettelegging må spesifisere hvilke fag det søkes tilrettelegging for. Skolen kan be om dokumentasjon fra sakkyndig instans (som lege, psykolog, logoped eller pedagogisk-psykologisk tjeneste).