Säteritak, også kalt italiensk tak, barokk taktype, hvor det i et større valmet tak er innsatt et vertikalt område – en ekstra, inntrukket loftsetasje, som igjen er dekket med et mindre valmtak. Säteritaket er med på å gi bygninger reisning, og ble mye brukt på svenske setegårder (säterier) på slutten av 1600-tallet og inn på 1700-tallet. Taktypen fikk en viss utbredelse i Trøndelag og Trondheim på 1700-tallet, og finnes i dag bevart bl.a. på Bakke gård i Trondheim og Gjesvål i Orkdal, men er eller lite brukt i Norge.