Sáiva, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: innsjø uten tilløp av noen større elv.